!sQQnOLIqRaorgOjAWH:matrix.org

Fablab Amersfoort

103 Members
30 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
22 Oct 2020
@diana:matrix.orgDianaverdomd hij beweegt17:33:23
@diana:matrix.orgDiana:D17:33:34
@menno85:matrix.orgmenno85 We gebruiken geen chili peppers meer 17:33:46
@menno85:matrix.orgmenno85 Maar 17:33:48
@menno85:matrix.orgmenno85 Universal G Code Sender 17:33:58
@diana:matrix.orgDianawat dan> de website zegt chillipeppr17:34:02
@menno85:matrix.orgmenno85Te vinden op github17:34:04
@menno85:matrix.orgmenno85 Bautrate is goed 17:34:12
@menno85:matrix.orgmenno85 Sorry het is me niet gelukt om langs te komen 17:34:33
@diana:matrix.orgDianageef niks17:34:41
@menno85:matrix.orgmenno85Ja want dat is voor de mantis17:34:41
@menno85:matrix.orgmenno85 En niet voor de grote frees 17:34:54
@diana:matrix.orgDianawel nog jscut voor de gcode?17:35:02
@diana:matrix.orgDianaof dat maakt niet uit denk ik17:35:17
@diana:matrix.orgDianagcode is gcode17:35:23
@menno85:matrix.orgmenno85 Volgensmij wel maar ik maak mijn Gcode zelf 17:35:48
@menno85:matrix.orgmenno85 Mijn bitje zit nog wel in de frees 17:36:05
@menno85:matrix.orgmenno85Die heeft een Amerikaanse maat17:36:14
@menno85:matrix.orgmenno85 Dan kan je daar rekening mee houden 17:36:31
@diana:matrix.orgDianaok17:36:34
@diana:matrix.orgDianamoet je die Universal G Code Sender installeren> ze zeggen webbased17:36:49
@diana:matrix.orgDiana?17:36:50
@diana:matrix.orgDianabedoel ik ipv >17:36:54
@menno85:matrix.orgmenno85 Installeren ja 17:40:05
@matthijs:matrix.orgMatthijs Kooijmandiana: Je moet UGS "2.0 Platform (Beta)" hebben volgens mij18:38:13
@matthijs:matrix.orgMatthijs KooijmanChillipeppr was altijd al lastig en ging stuk met nieuwere grbl versies volgens mij. UGS is volgens mij fijner. Was er niet ook een PC of rpi die daar stond waar UGS al op geinstalleerd was? Was kvoeveren daar toen niet mee bezig?18:39:22
@kvoeveren:matrix.orgKees van OYep, ik had het op een RPi gezet zodat het via een window van een willekeurige PC kon worden gedraaid. Voordeel was dat er geen afhankelijkheid meer was van gelimiteerde netwerk capaciteit. Na nodige problemen met scherm representatie werkte het correct onder Raspbian maar wel onder Raspberry Pi OS. Niet 100% compatibel met Windows versie. Volgens mij wordt nu een Laptop USB connectie naar GBRL gebruikt. Ergo geen gebruikers voor. Frees remote bedienen kent ook nadelen. Als je aan tafel zit is de noodstop op afstand. Daarom verder uitwerking gestopt. Kastje, zonder de RPi, staat in glazen kast :-(21:26:32
@kvoeveren:matrix.orgKees van OIn principe moet je gcode met willekeurig programma kunnen genereren. UGS staat voor Universal Gcode Sender.21:31:36
@kvoeveren:matrix.orgKees van ONb. Bedoel: geen gebruikers voor het RPi oplosssing.21:33:04
@kvoeveren:matrix.orgKees van OUGS is voor de Frees wat Octprint is voor de 3DPrinters. Hoewel Octoprint ook wel voor frezen wordt gebruikt is het voor als nog meer toegesneden op 3D Printen. Helaas is in de toolchain (CAD, CAM, Digitale Controler) de laatste stap vaak machine type specifiek. CAD is 2D of 3D georienteerd, CAM loopt van 2D, 2.5D, 3D naar 5D en bieden meer of minder geavanceerde mogelijkheden ten behoeve van controle over de specifieke mogelijkheden van machine & tools via de verschillende controller boards en hun gcode varianten. Automatische herconfiguratie van de Lasersnijder controller bij verbinden van de roterende as is vanuit dat oogpunt een mooie addaptive oplossing.22:13:55

There are no newer messages yet.


Back to Room List