!rFwwssQXDcPigkitUZ:matrix.org

PRWC Newsroom

204 Members
News & updates on the Philippine revolution <philippinerevolution.nu> | <prwc@cpp.ph>9 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
2 Mar 2024
@prwc_info:matrix.orgprwc_infoPRWC Compilation (February 2024) ⬇️07:12:19
@prwc_info:matrix.orgprwc_infoDownload PRWC Compilation February 2024.pdf07:12:47
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Mindoro oil spill impact, remains a year after 07:37:46
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Ang Bayan Ngayon Compilation 07:58:51
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: PRWC Compilation 07:58:51
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Ang Kalihukan | CPP 55th Anniversary Celebration 08:41:24
@prwc_info:matrix.orgprwc_info invited @jpeconline:matrix.orgjpeconline.12:59:05
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Amid drought, AFP’s aerial bombing and artillery shelling in Panay and Negros outrages the peasant masses 12:59:50
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Pagmasaker ng Isreal sa mga Palestinong nakapila para sa ayudang pagkain, kinundena 13:42:58
3 Mar 2024
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Pasabton ang 3rd Infantry Division sa ila terorismo sa pumuluyo kag paggamit sang wala nagakaangay kag indi kinahanglanon nga kusog batok sa mga rebolusyonaryong pwersa 01:35:46
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Tagumpay ng sambayanan laban sa rehimen ni Marcos Sr, Binababoy at uulitin ni Marcos Jr 01:46:18
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Paigtingin ang pakikibakang bayan laban sa chacha! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon! 02:17:56
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: World condemns Israel for massacre of Palestinians queuing for food aid 10:33:40
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Delubyo sa mamamayan at kalikasan ang Philippine Mining Act! 15:22:26
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Gubernador Antonio T. Kho at Ferdinand Marcos Jr: utak ng kampanyang pagpatay sa magsasaka sa Masbate 16:25:42
4 Mar 2024
@prwc_info:matrix.orgprwc_infoGood day everyone! Tanong lang namin, baka may kilala kayong magsasaka at mangingisda na taga-Bohol? Mayroon sana kaming ilang mga katangunan. salamatn.04:45:36
@prwc_info:matrix.orgprwc_info * Good day everyone! Tanong lang namin, baka may kilala kayong magsasaka at mangingisda na taga-Bohol? Mayroon sana kaming ilang mga katangunan. salamat.04:46:16
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Pagpondo ng Japan sa LNG at maruming enerhiya sa Pilipinas, binatikos 05:27:32
@marie.chu.sg:matrix.orgmarie.chu.sgMga kasama! narito na ang bagong balita mula sa Radyo Bulusan hatid ng mga kasama mula sa NPA Masbate! 🔥📻🎵https://youtu.be/wuSf_jdUFnM?si=hnp1ffS1ZuHGkNcI07:50:07
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Buwan ng Kababaihan, sinalubong ng mga protesta 08:28:58
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Philippine Mining Act, muling ipinanawagang ibasura 08:28:58
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: “Palabas” na paghuhulog ng pagkain ng US sa Gaza, kinutya 08:50:53
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Walang patumanggang pambobomba at panganganyon ng 10th ID sa Bukidnon 08:50:53
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: 10th ID indiscriminately bomb and shell Bukidnon 09:55:32
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: AFP unleashes terror among Bukidnon Lumads with bombing and shelling 09:55:32
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Environmental groups again call for the Philippine Mining Act repeal 10:38:04
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Groups denounce Japan for financing LNG, dirty energy in the Philippines 10:38:04
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Humanitarian groups deride “hypocritical” US food drops in Gaza 11:41:37
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Gabriela welcomes Women’s Month with protests 12:13:27
@feeds:integrations.ems.hostFeeds New post in PRWC Website: Unyon ng mga manggagawa sa FCF Manufacturing, nagkaisang magwewelga 15:21:41

There are no newer messages yet.


Back to Room ListRoom Version: 9