!lnCpsfWsKZRGmmlQqc:matrix.org

๐Ÿงโ”‹l4e-content

785 Members
This channel shares all the words, videos and podcasts published by the Linux For Everyone and select friends. Read it, watch it, listen to it, discuss it!5 Servers

836 users have interacted with this room.
Page 1
MXIDAvatarDisplay NamePower Level
@the-mentor:matrix.org@the-mentor:matrix.orgDementor ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธAdmin(100)
@tausciam:matrix.org@tausciam:matrix.orgtausciamModerator(50)
@_discord_281033212292235265:t2bot.io@_discord_281033212292235265:t2bot.io.Teo#7099User(0)
@_discord_592980851290275850:t2bot.io@_discord_592980851290275850:t2bot.io.goosetheduck#0User(0)
@_discord_480060529407164426:t2bot.io@_discord_480060529407164426:t2bot.io0x7c00_#0User(0)
@_discord_322822954796974080:t2bot.io@_discord_322822954796974080:t2bot.io11Zofia28User(0)
@_discord_812384298019323934:t2bot.io@_discord_812384298019323934:t2bot.io1SbzlUser(0)
@_discord_233827805551394816:t2bot.io@_discord_233827805551394816:t2bot.io3KayKay#8501User(0)
@_discord_827089508666179615:t2bot.io@_discord_827089508666179615:t2bot.io4sapCodeUser(0)
@_discord_829288901877170196:t2bot.io@_discord_829288901877170196:t2bot.io6rFhf3rxT6DJF6User(0)
@_discord_112601893401845760:t2bot.io@_discord_112601893401845760:t2bot.io81NARYUser(0)
@_discord_744205109071970304:t2bot.io@_discord_744205109071970304:t2bot.io8isotopeUser(0)
@valiant_legacy12:matrix.org@valiant_legacy12:matrix.orgUser(0)
@_discord_916593726653087804:t2bot.io@_discord_916593726653087804:t2bot.ioA UserUser(0)
@_discord_246163565218758657:t2bot.io@_discord_246163565218758657:t2bot.ioAAEMON#0048User(0)
@_discord_202838444379078657:t2bot.io@_discord_202838444379078657:t2bot.ioAAdmiralUser(0)
@_discord_645163629498335233:t2bot.io@_discord_645163629498335233:t2bot.ioAbelOsbertUser(0)
@_discord_649439868845293569:t2bot.io@_discord_649439868845293569:t2bot.ioAbjjinUser(0)
@_discord_196107860873052160:t2bot.io@_discord_196107860873052160:t2bot.ioAbystusUser(0)
@_discord_887413829846335538:t2bot.io@_discord_887413829846335538:t2bot.ioAdinrUser(0)