!iTAGLyEdzZjeVBapso:matrix.org

Öğrendiğini Paylaş

549 Members
Bilgisayar, telefonlar, teknoloji ve Linux ile ilgili öğrendiğiniz herhangi bir bilgiyi veya sorun çözümünü burada paylaşabilirsiniz.9 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
30 May 2023
@_discord_660961689256067073:t2bot.ioLinuxUser changed their display name from LinuxUser#2549 to LinuxUser.21:07:30
31 May 2023
@altunay:matrix.org@altunay:matrix.org left the room.09:59:21
@_discord_817739997947887616:t2bot.ioWornith changed their display name from Wornith to Wornith#3482.12:25:49
@_discord_817739997947887616:t2bot.ioWornith changed their display name from Wornith#3482 to Wornith.12:25:53
@_discord_1079369955763552366:t2bot.ioOzz changed their display name from Ozz to Ozz#0001.14:05:31
@_discord_1079369955763552366:t2bot.ioOzz changed their display name from Ozz#0001 to Ozz.14:05:35
@_discord_817739997947887616:t2bot.ioWornith changed their display name from Wornith to Wornith#3482.15:48:20
@_discord_817739997947887616:t2bot.ioWornith changed their display name from Wornith#3482 to Wornith.15:48:25
@_discord_525021408196296720:t2bot.ioberkant joined the room.16:36:24
@_discord_589495946891624449:t2bot.iodrawsly-sama' changed their display name from drawsly-sama' to drawsly-sama'#9999.17:12:11
@_discord_589495946891624449:t2bot.iodrawsly-sama' changed their display name from drawsly-sama'#9999 to drawsly-sama'.17:12:14
@_discord_963032249580810250:t2bot.iorepublican#1902 changed their display name from Adsız to republican#1902.17:38:13
@_discord_963032249580810250:t2bot.iorepublican#1902 set a profile picture.17:38:19
@_discord_952216187863969874:t2bot.iomisile changed their display name from Prof. Dr. Mehmet Yüzkırkeder to MISILE#8816.18:07:31
@_discord_952216187863969874:t2bot.iomisile changed their display name from MISILE#8816 to misile.18:07:44
@_discord_378164684689375242:t2bot.iotlyer changed their display name from QCFalconer to tlyer#1087.18:19:05
@_discord_378164684689375242:t2bot.iotlyer removed their profile picture.18:19:11
@_discord_378164684689375242:t2bot.iotlyer changed their display name from tlyer#1087 to tlyer.18:19:16
@_discord_601854797888356363:t2bot.ioSanguis Baronem#0442 changed their profile picture.22:13:09
1 Jun 2023
@_discord_554098661030756352:t2bot.ioS. joined the room.04:35:36
@_discord_838292866719547452:t2bot.ioDemorlius/BcD changed their display name from Demorlius/BcD to Demorlius#2524.09:40:37
@_discord_838292866719547452:t2bot.ioDemorlius/BcD changed their display name from Demorlius#2524 to Demorlius/BcD.09:40:51
@_discord_1001146481253830707:t2bot.ioLuben changed their display name from Luben to Лйубен#6718.09:40:57
@_discord_1001146481253830707:t2bot.ioLuben changed their display name from Лйубен#6718 to Luben.09:41:04
@_discord_994193598495080468:t2bot.io! sec changed their display name from ! sec to sec#2628.13:46:38
@_discord_994193598495080468:t2bot.io! sec changed their display name from sec#2628 to ! sec.13:46:46
@_discord_455746709356675082:t2bot.io4Chaffenel changed their display name from 4Chaffenel to 4Chaffenel#6991.14:08:28
@_discord_455746709356675082:t2bot.io4Chaffenel changed their display name from 4Chaffenel#6991 to 4Chaffenel.14:08:32
@_discord_517760741680611349:t2bot.ioB3rkay changed their profile picture.14:56:31
@_discord_517760741680611349:t2bot.ioB3rkay changed their display name from B3rkay#3432 to B3rkay.14:56:39

There are no newer messages yet.


Back to Room ListRoom Version: 9