!eXOnmMiYuUrXnwIrzf:matrix.org

OpenStreetMap Kosovo 🗺 🇽🇰

418 Members
Semi-official all-Kosovo Matrix public group bridged with the one on Telegram. We welcome all mappers from anywhere in any language.22 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
28 Nov 2021
@telegram_2112352688:t2bot.ioBest AfghanHello Anyone from Kosovo?17:27:41
@telegram_895408325:t2bot.ioAvdylmost of us!17:27:52
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰 joined the room.17:28:01
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰Yes why17:28:01
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰 changed their display name from Ibo to 🇦🇱🇽🇰.17:28:02
@telegram_348781827:t2bot.ioSören Reinecke
In reply to Best Afghan
Hello
Anyone from Kosovo?
Hello,

What do you do in OpenStreetMap?
17:28:09
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰O avdyl a keni qikat kto bre ?17:28:18
@telegram_895408325:t2bot.ioAvdyl?17:28:33
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort Guri
In reply to 🇦🇱🇽🇰
O avdyl a keni qikat kto bre ?
Po kem
17:28:37
@telegram_348781827:t2bot.ioSören Reinecke !fban not answering while being online 17:28:40
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort GuriCka pot duhen17:28:41
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort Guri @valorNaram to fast 17:29:04
@telegram_348781827:t2bot.ioSören ReineckeNo17:29:10
@telegram_2112352688:t2bot.ioBest AfghanI want to live in Kosovo. Just gathering information on how I can obtain Kosovo citizenship17:29:24
@telegram_2112352688:t2bot.ioBest AfghanCan anyone help?17:29:29
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort Guri
In reply to 🇦🇱🇽🇰
O avdyl a keni qikat kto bre ?
PSE kem?
17:29:41
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰
In reply to Besfort Guri
PSE kem?
Qa
17:29:50
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort GuriPo ti pyte17:30:08
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰Po a asht qikat kto a jo17:30:21
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort GuriTe ktheva pergjigje qe kem dhe PSE?17:30:24
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰Se sjam peder prandab17:30:43
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰Prandaj17:30:45
@telegram_257628147:t2bot.ioBesfort GuriKuptoj17:30:57
@telegram_1241279332:t2bot.io🇦🇱🇽🇰Haha qashtu17:31:12
29 Nov 2021
@telegram_2070497933:t2bot.ioMopain Alexandra joined the room.01:36:14
@telegram_2146827194:t2bot.iosandra Delasallle joined the room.01:39:25
@telegram_2146827194:t2bot.iosandra DelasallleNe ofrojmë kredi nga 5,000 deri në 50,000,000 me një normë vjetore prej 3%. Afati ynë maksimal i shlyerjes është 30 vjet. Sa ju nevojitet për një kredi dhe për sa vite do ta shlyeni kredinë tuaj? Nëse jeni dakord, a jeni akoma të interesuar të siguroheni01:39:26
@telegram_348781827:t2bot.ioSören Reinecke
In reply to sandra Delasallle
Ne ofrojmë kredi nga 5,000 deri në 50,000,000 me një normë vjetore prej 3%. Afati ynë maksimal i shlyerjes është 30 vjet. Sa ju nevojitet për një kredi dhe për sa vite do ta shlyeni kredinë tuaj? Nëse jeni dakord, a jeni akoma të interesuar të siguroheni
!fban spam
05:58:31
@telegram_348781827:t2bot.ioSören Reinecke Hi Mopain,

What do you do in OpenStreetMap?
05:59:04
@telegram_51421157:t2bot.ioArianit D exhaustive SWOT analysis of OSM https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT 20:33:59

There are no newer messages yet.


Back to Room List