!TlBdAAtHbLPAxcgfxS:matrix.org

KSB Fórum

769 Members
2 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
28 Mar 2023
@telegram_5112746922:t2bot.ioVlad i Mir
In reply to @telegram:t2bot.io
Téma AUKUS

Chazin často spomína AUKUS ako menovú zónu Anglosasov v novom multipolárnom systéme menových zón. Má ísť o spoločenstvo štátov britskej "Koruny", USA, UK, Kanada, Austrália a Nový Zéland (Európa je mimo hru) združených okolo spoločnej meny, a jedná sa primárne o dolárovú zónu.

Čím viac sa nad témou zamýšľam, tým menej sa mi AUKUS javí ako finančná zóna. Keď sa pozrieme na liberálnu politiku západných ekonomík (vrátane anglosaských), vidíme snahu o deštrukciu v každej oblasti relevantnej k ekonomike. Výrobnú sféru ochromila kríza, ktorú spôsobili Anglosasi, finančnú krízu opäť spôsobili Anglosasi. Kultúrna úroveň - čo je základ pre normálne fungovanie ekonomiky - je rozvrátená liberálnou ideológiou, opäť v réžii Anglosasov. K tomu všetkému sú Anglosasi zapojení do vojnového konfliktu s Ruskom, ktorý nielenže odčerpáva zdroje a vytvára odpor zdola, ale ešte aj priviera dvere k medzinárodným vzťahom k dvom najväčším mocnostiam nového sveta, čím sa izoluje. Izoláciou sa zavierajú dvere perspektívy obchodovania v globálne prepojenom svete, čo má priamy dosah na ekonomiku a automaticky presúva izolujúceho sa na druhú koľaj.

Čo je horšie, tento trend na Západe, navzdory už celkom zjavným zlyhaniam, pokračuje ďalej. To, čo vidno, pripomína skôr rituálnu samovraždu, demoláciu vlastného systému, akoby už žiadna budúcnosť nemala nasledovať. Celkom prirodzene sa vynára základná otázka - ako možno v takomto chaose vôbec hovoriť o relevantnej menovej zóne? Na čom by mala byť postavená, keď všetky predpoklady úspešnej ekonomiky sa programovo demolujú? Aj novo zamýšľaná digitálna mena CBDC je len prehĺbením tohto chaosu a Bank of England sa už nechala počuť, že zavedie na ňu ročný strop pre britských občanov. Takáto "mena" musí v civilizovanom svete voľného obchodu vyznievať ako zlý vtip. Z pohľadu normálnych ekonomík rastúcej Euroázie, môže byť spoločenstvo AUKUS vnímané len ako banda bláznov mimo reality. Čo má, prirodzene, dôsledky v ignorácii týchto bláznov, alebo prinajlepšom v ich trpení ako nutného zla s minimálnou interakciou.

AUKUS, ako menová zóna, by mal ešte význam, keby došlo k zásadnej zmene na Západe a k návratu normálnosti. Vtedy by sa mohol zapojiť do menového spoločenstva ako rovnocenný partner. Lenže práve to sa nedeje, AUKUS bol založený liberálnym režimom a nesie so sebou celý nános liberálneho šialenstva.
Ako menová zóna, AUKUS v súčasnosti nespĺňa ani základné predpoklady stať sa relevantným hráčom vo svete menových zón. Môže byť len outsider trpený pre svoju veľkosť a zbrane, ktorých má, bohužiaľ, stále ešte veľa. Jeho "menová úloha" spočíva skôr vo vydávaní akýchsi žetónov, prípadne digitálnych prídelových lístkov, ktoré sú platné len v rámci izolovanej dystopickej rezervácie "AUKUS". Má len navonok imitovať zdanie peňazí, no v skutočnosti bude slúžiť ako rozdeľovník toho mála, čo v ekonomike rezervácie ostalo, niečo na spôsob rozdávania polievky žobrákom v charite. Navonok to bude iba zdrap papiera, prípadne "mena" s mimoriadne nevýhodným kurzom, podobne ako inflačná nemecká marka vo Weimarskej republike.

AUKUS sa môže stať relevantným hráčom v menových zónach, no len po kardinálnej zmene svojho smerovania. A tú zatiaľ nevidno.
Prosím vysvetli pojem "všetky predpoklady úspešnej ekonomiky" a "civilizovaný svet voľného obchodu". Skús to ozrejmiť čo tým myslíš. Ďakujem
17:50:11
@telegram_248943938:t2bot.iorudolf vavra Forwarded message from channel Stop5G.cz
https://rumble.com/v2emijo-magnetick-voda-zvyuje-rodu-a-rst-rostlin.html
18:09:04
@telegram_1371406240:t2bot.ioR.Sulc joined the room.18:09:17
@telegram_5628793060:t2bot.ioKarel Velky joined the room.18:15:58
@telegram_1690270098:t2bot.ioMiťopp 2 Póly Politiky Forwarded message from channel 2 póly politiky
https://youtu.be/zygkaLMuLc0
18:16:14
@telegram_2069890626:t2bot.ioKarel Sýkora joined the room.18:34:43
@telegram_5872335043:t2bot.ioSef Sef joined the room.18:39:52
@telegram_926392229:t2bot.ioB Forwarded message from channel eReport
https://ereport.sk/vedela-o-tom/
18:40:22
@telegram_2085403988:t2bot.ioPolepetko Polepetko joined the room.18:40:46
@telegram_926392229:t2bot.ioB Forwarded message from channel MIRO HEREDOŠ • OFFICIAL
❗️NAĎ OKLAMAL AJ VLÁDU SR❗️

Priatelia, takže pokračujeme v dohľadávaní, namiesto novinárov.

Toto je nehorázne, Naď pošliapal nielen Ústavu SR, zákony, občanov - ale oklamal aj vlastných kolegov na vláde!!!

Zmluva o vojensko-technickej spolupráci medzi SR a Ruskom z apríla roku 1997 existuje.

Táto medzinárodná dohoda okrem iného určuje, že akékoľvek zbrane alebo vojenská technika vyrobená v Rusku sa bez súhlasu Ruska nesmie posunúť zo Slovenska na územie tretej krajiny!

Ani keby sa zmluva zrušila - článok č.6 bude platiť.

Naď porušil slovenskú medzištátnu dohodu a daroval Ukrajine niečo, čo mu dohoda s Ruskou federáciou z roku 1997 zakazuje!

A na túto dohodu sa odvoláva Putin, že sme ju porušili, a to pre "Bratislavu bude mať následky", ako píše MZV RF.

Čo je však masaker je nasledovné, čítajte:

Naď oklamal aj kolegov z vlády SR, keď túto zmluvu pred nimi zamlčal a v Predkladacej správe pre vládu uviedol, že darovanie Mig-29 na Ukrajinu je V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI ALEBO DOKUMENTAMI, KTORÉ MÁ SLOVENSKO UZATVORENÉ S INÝMI ŠTÁTMI.

Neuveriteľné!!!

Naď tak klamstvom vtiahol vládu SR do porušenia medzinárodnej dohody, ktorú máme s Ruskou federáciou!

Naď klame, zaťahuje občanov do vojny, porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy úplne bezprecedentne!

Ako občania SR musíme vedieť, že Naď podviedol celé Slovensko a Ústavný súd, Generálna prokuratúra a prezident sú ticho !!!

Kde ste vážené inštitúcie, keď nás a naše deti Naď ťahá do vojny ???

https://youtu.be/7PIz_qJv934
18:42:26
@telegram_1043312637:t2bot.ioAndy Xuana joined the room.19:10:59
@telegram_5134887654:t2bot.ioPetr joined the room.19:28:35
@telegram_5357170538:t2bot.ioMichal Růna joined the room.19:49:43
@telegram_5681861011:t2bot.ioAltobelli joined the room.20:19:28
@telegram:t2bot.ioTelegram Bridge
In reply to Vlad i Mir
Prosím vysvetli pojem "všetky predpoklady úspešnej ekonomiky" a "civilizovaný svet voľného obchodu". Skús to ozrejmiť čo tým myslíš. Ďakujem
Čítaj
https://ksbspravy.substack.com/p/globalny-juh-zlatom-kryte-meny-ktore
20:25:12
@telegram_5112746922:t2bot.ioVlad i Mir
In reply to @telegram:t2bot.io
Čítaj
https://ksbspravy.substack.com/p/globalny-juh-zlatom-kryte-meny-ktore
Mňa zaujímajú tebou uvedené pojmy. Ak niečo uvadzas do éteru, tak ich aj vysvetli. Ten článok nevysvetluje tebou uvedené pojmy.
20:45:28
@telegram:t2bot.ioTelegram Bridge
In reply to Vlad i Mir
Mňa zaujímajú tebou uvedené pojmy. Ak niečo uvadzas do éteru, tak ich aj vysvetli. Ten článok nevysvetluje tebou uvedené pojmy.
Vysvetľuje, musí čítať pozornejšie.
20:47:12
@telegram:t2bot.ioTelegram Bridge* Vysvetľuje, musíš čítať pozornejšie.20:47:27
@telegram_5597924860:t2bot.ioDavid Adámek joined the room.21:00:53
@telegram_903649544:t2bot.ioToomovich joined the room.21:25:40
@telegram_5065981940:t2bot.ioRenata Dubedova joined the room.21:43:21
@telegram_5099246544:t2bot.ioMek Cintoš
In reply to @telegram:t2bot.io
Vysvetľuje, musí čítať pozornejšie.
Článek se v podstatě odvolává na dva "experty" - ekonomisty: Jaroslava Dmitrijeviče LISOVOLIKA a Sergeje Jurijeviče GLAZJEVA . Názor nechť si každý utvoří sám. GLAZJEVA zmiňuje generál Petrov ve svých Lekcích: "A někteří počítají (zamýšlí) - já se budu zabývat ekonomií. Já jsem vně politiky. Je třeba ekonomii dělat (praktikovat). Vždyť ale jmenovitě (právě) politické názory ohraničují (určují) svět ekonomických vztahů.To jest, to je taková blbost!
Já jsem nedávno byl na .., tam na tom .., Fórum ruských výrobců, strana .., ruští .., Ryžkov (ruský liberální politik), který (ji) řídí, bývalý premiér SSSR, kterým byl ještě za Gorbačova. Ruská společnost výrobců zboží (komodit), tak to řeknu, podnikatelů. No a tam Děljagin, kterého nyní protlačují (popularizují) (jako) autoritu. On také tam vystupoval a říkal: "Já jsem došel k vývodu (závěru), že je třeba jíti do politiky, protože ani jedny (žádné) ekonomické míry (pokyny, nařízení) nic v zemi neřeší. Proto je třeba jít ..."
A tak on šel (vstoupil) do té samé, jak (se) ona .., Rodina - Rogozin, Glazjev, sem k nim. Dokonce jestli (máme) vzpomenout roky Perestrojky (přestavby), takzvané reformy, tak co se ukázalo? Naši vynikající reformátoři, tedy Berezovský, Gusinský, oni se přece zpočátku zabývali ekonomií.
Potom pochopili, že veškerá ekonomika je podčiněna (podřízena) politice vřinuli (nahrnuli) se do Dumy, ano?. Ale ani v Dumě se nic neřeší (o ničem nerozhoduje), protože Duma je podřízena GLOBÁLNÍ POLITICE.
Nuže, to je důkaz toho, že se vše toto odkrývá (ukazuje). To jest .., a formuje se to (je to vytvářeno) v systému (systémem) školního vzdělávání.
Proto například nemůže být efektivní ekonomika jako taková. Efektivním může být co? Řízení ekonomických procesů, národního hospodářství. Tedy je nutno znát, jak se se řídí ekonomika, ano?., metody, způsoby řízení ...
A u nás, vzpomeňte si, generální sekretář: "Ekonomika musí být ekonomická." To jest, což je taková blbina. Všechno se zakládá (spočívá) právě na řízení."
21:44:47
@telegram_5728065018:t2bot.ioJozef Novak joined the room.21:55:22
@telegram_2066096399:t2bot.ioStanislav Ulrych joined the room.21:59:08
@telegram:t2bot.ioTelegram Bridge
In reply to Mek Cintoš
Článek se v podstatě odvolává na dva "experty" - ekonomisty: Jaroslava Dmitrijeviče LISOVOLIKA a Sergeje Jurijeviče GLAZJEVA . Názor nechť si každý utvoří sám. GLAZJEVA zmiňuje generál Petrov ve svých Lekcích: "A někteří počítají (zamýšlí) - já se budu zabývat ekonomií. Já jsem vně politiky. Je třeba ekonomii dělat (praktikovat). Vždyť ale jmenovitě (právě) politické názory ohraničují (určují) svět ekonomických vztahů.To jest, to je taková blbost!
Já jsem nedávno byl na .., tam na tom .., Fórum ruských výrobců, strana .., ruští .., Ryžkov (ruský liberální politik), který (ji) řídí, bývalý premiér SSSR, kterým byl ještě za Gorbačova. Ruská společnost výrobců zboží (komodit), tak to řeknu, podnikatelů. No a tam Děljagin, kterého nyní protlačují (popularizují) (jako) autoritu. On také tam vystupoval a říkal: "Já jsem došel k vývodu (závěru), že je třeba jíti do politiky, protože ani jedny (žádné) ekonomické míry (pokyny, nařízení) nic v zemi neřeší. Proto je třeba jít ..."
A tak on šel (vstoupil) do té samé, jak (se) ona .., Rodina - Rogozin, Glazjev, sem k nim. Dokonce jestli (máme) vzpomenout roky Perestrojky (přestavby), takzvané reformy, tak co se ukázalo? Naši vynikající reformátoři, tedy Berezovský, Gusinský, oni se přece zpočátku zabývali ekonomií.
Potom pochopili, že veškerá ekonomika je podčiněna (podřízena) politice vřinuli (nahrnuli) se do Dumy, ano?. Ale ani v Dumě se nic neřeší (o ničem nerozhoduje), protože Duma je podřízena GLOBÁLNÍ POLITICE.
Nuže, to je důkaz toho, že se vše toto odkrývá (ukazuje). To jest .., a formuje se to (je to vytvářeno) v systému (systémem) školního vzdělávání.
Proto například nemůže být efektivní ekonomika jako taková. Efektivním může být co? Řízení ekonomických procesů, národního hospodářství. Tedy je nutno znát, jak se se řídí ekonomika, ano?., metody, způsoby řízení ...
A u nás, vzpomeňte si, generální sekretář: "Ekonomika musí být ekonomická." To jest, což je taková blbina. Všechno se zakládá (spočívá) právě na řízení."
Článok je o novej finančnej koncepcii, o konkrétnych metódach, nie o osobných profiloch protagonistov.
22:08:12
@telegram_5099246544:t2bot.ioMek Cintoš
In reply to @telegram:t2bot.io
Článok je o novej finančnej koncepcii, o konkrétnych metódach, nie o osobných profiloch protagonistov.
Nástup nacismu v předválečném Německu byl také o nové společenské "koncepci" a ne o protagonistech, na které se vše svádí ještě dnes.
22:14:43
@telegram:t2bot.ioTelegram Bridge
In reply to Mek Cintoš
Nástup nacismu v předválečném Německu byl také o nové společenské "koncepci" a ne o protagonistech, na které se vše svádí ještě dnes.
Snáď dokážeme rozlišovať medzi koncepciou a koncepciou.
22:17:55
@telegram_5099246544:t2bot.ioMek Cintoš
In reply to @telegram:t2bot.io
Snáď dokážeme rozlišovať medzi koncepciou a koncepciou.
Právě proto jsem reagoval na ten článek.
22:22:00
@telegram_5099246544:t2bot.ioMek Cintoš https://www.youtube.com/watch?v=nSKEJ_Mz7O8Zhruba od třetí minuty videa je nad čím přemýšlet: 22:57:07
@telegram_5099246544:t2bot.ioMek Cintoš * https://www.youtube.com/watch?v=nSKEJ_Mz7O8 Zhruba od třetí minuty videa je nad čím přemýšlet: 22:58:52

There are no newer messages yet.


Back to Room ListRoom Version: 9