!PCuKpRaZBTtRsENyNy:matrix.org

Само за архиви (за курви от България)

465 Members
Тази стая е само за архиви, без качване на снимки/клипчета директно. Ако искате да качите повече от 5-6 снимки/клипчета на една курва правите ги на архив тук е мястото. Ако нещо е качено повече от веднъж ще се трие за да няма спам. (Ако ще има чат трябва да е сведен до минимум да е коментиране относно курвите които са качени, всичко останало ще се трие. И без въпроси имате ли на тази/онази) Архивите да се именуват на кирилица така по-лесно ще се вижда дали нещо вече е качено, ще може да се добавя като има нещо ново и ще изградим каталог от терабайти матерял.19 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
25 Feb 2023
@katsey:matrix.org@katsey:matrix.org left the room.05:40:10
27 Feb 2023
@coconutpapaya:matrix.org@coconutpapaya:matrix.org joined the room.14:02:05
@coconutpapaya:matrix.org@coconutpapaya:matrix.org left the room.14:02:22
4 Mar 2023
@testing99:matrix.org@testing99:matrix.org joined the room.16:25:06
@testing99:matrix.org@testing99:matrix.org left the room.17:31:44
@d-e-m:matrix.org@d-e-m:matrix.org joined the room.20:10:44
5 Mar 2023
@sheshe1:matrix.org@sheshe1:matrix.org joined the room.10:54:40
@sheshe1:matrix.org@sheshe1:matrix.org left the room.10:54:50
@jondoebot01:matrix.org@jondoebot01:matrix.org joined the room.15:56:54
@jondoebot01:matrix.org@jondoebot01:matrix.org left the room.16:04:25
6 Mar 2023
@harrydarji:matrix.org@harrydarji:matrix.org joined the room.08:21:20
@harrydarji:matrix.org@harrydarji:matrix.org left the room.08:21:48
7 Mar 2023
@sepanta1:matrix.org@sepanta1:matrix.org joined the room.19:00:14
@sepanta1:matrix.org@sepanta1:matrix.org left the room.19:03:26
9 Mar 2023
@psoo:matrix.org@psoo:matrix.org joined the room.12:46:32
@psoo:matrix.org@psoo:matrix.org left the room.12:49:39
@hornychevy:matrix.org@hornychevy:matrix.org joined the room.17:02:26
11 Mar 2023
@hello90:matrix.org@hello90:matrix.org joined the room.17:15:03
@dakchristopher:matrix.org@dakchristopher:matrix.org left the room.19:18:18
12 Mar 2023
@hello90:matrix.org@hello90:matrix.org joined the room.11:24:57
@hello90:matrix.org@hello90:matrix.org left the room.11:25:14
13 Mar 2023
@friendlyketuser:matrix.org@friendlyketuser:matrix.org joined the room.00:23:27
@friendlyketuser:matrix.org@friendlyketuser:matrix.org left the room.00:23:57
14 Mar 2023
@linop:matrix.org@linop:matrix.org joined the room.09:36:58
@linop:matrix.org@linop:matrix.org left the room.09:37:09
15 Mar 2023
@vic1992:matrix.org@vic1992:matrix.org joined the room.21:09:37
@vic1992:matrix.org@vic1992:matrix.org left the room.21:17:56
17 Mar 2023
@kisscool69:matrix.org@kisscool69:matrix.org joined the room.00:19:06
@kisscool69:matrix.org@kisscool69:matrix.org left the room.00:21:17
@gchan37:matrix.org@gchan37:matrix.org joined the room.01:15:28

Show newer messages


Back to Room ListRoom Version: 5