!PCuKpRaZBTtRsENyNy:matrix.org

Само за архиви (за курви от България)

529 Members
Тази стая е само за архиви, без качване на снимки/клипчета директно. Ако искате да качите повече от 5-6 снимки/клипчета на една курва правите ги на архив тук е мястото. Ако нещо е качено повече от веднъж ще се трие за да няма спам. (Ако ще има чат трябва да е сведен до минимум да е коментиране относно курвите които са качени, всичко останало ще се трие. И без въпроси имате ли на тази/онази) Архивите да се именуват на кирилица така по-лесно ще се вижда дали нещо вече е качено, ще може да се добавя като има нещо ново и ще изградим каталог от терабайти матерял.22 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
23 May 2024
@judamuda:matrix.org@judamuda:matrix.org joined the room.14:47:42
@judamuda:matrix.org@judamuda:matrix.org left the room.14:54:32
@venus9753:matrix.org@venus9753:matrix.org joined the room.18:19:30
@venus9753:matrix.org@venus9753:matrix.org left the room.18:23:40
@gaoqpb5991:matrix.org@gaoqpb5991:matrix.org joined the room.20:06:34
@gaoqpb5991:matrix.org@gaoqpb5991:matrix.org joined the room.20:56:43
@gaoqpb5991:matrix.org@gaoqpb5991:matrix.org left the room.20:57:12
@sextraffickerpimp:matrix.org@sextraffickerpimp:matrix.org joined the room.23:04:21
@sextraffickerpimp:matrix.org@sextraffickerpimp:matrix.org left the room.23:06:46
24 May 2024
@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt joined the room.14:09:22
@funmn:matrix.org@funmn:matrix.org joined the room.14:28:37
@funmn:matrix.org@funmn:matrix.org left the room.18:47:03
@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt 20:21:10
@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt removed their display name vycigc8tcitxtuc7titcoybubb.20:21:17
@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt@vycigc8tcitxtuc7titcoybubb:bark.lgbt left the room.20:21:22
@askaaaanana:matrix.org@askaaaanana:matrix.org joined the room.22:42:21
@askaaaanana:matrix.org@askaaaanana:matrix.org left the room.22:45:45
@amahd934939:matrix.org@amahd934939:matrix.org joined the room.23:07:31
@amahd934939:matrix.org@amahd934939:matrix.org left the room.23:07:48
25 May 2024
@jintyone:matrix.org@jintyone:matrix.org joined the room.04:49:32
@jintyone:matrix.org@jintyone:matrix.org left the room.04:49:49
@sabkal:matrix.orgAlek joined the room.11:45:52
26 May 2024
@eeuru:matrix.org@eeuru:matrix.org joined the room.01:45:36
@eeuru:matrix.org@eeuru:matrix.org left the room.01:47:19
@wowvizzual:matrix.orgwowvizzual joined the room.03:28:10
@bigsnoop:matrix.org@bigsnoop:matrix.org joined the room.16:10:23
@bigsnoop:matrix.org@bigsnoop:matrix.org joined the room.19:18:05
@bigsnoop:matrix.org@bigsnoop:matrix.org left the room.19:18:26
@jdkskfh:matrix.org@jdkskfh:matrix.org joined the room.21:32:01
@jdkskfh:matrix.org@jdkskfh:matrix.org left the room.21:32:39

There are no newer messages yet.


Back to Room ListRoom Version: 5