!PCuKpRaZBTtRsENyNy:matrix.org

Само за архиви (за курви от България)

433 Members
Тази стая е само за архиви, без качване на снимки/клипчета директно. Ако искате да качите повече от 5-6 снимки/клипчета на една курва правите ги на архив тук е мястото. Ако нещо е качено повече от веднъж ще се трие за да няма спам. (Ако ще има чат трябва да е сведен до минимум да е коментиране относно курвите които са качени, всичко останало ще се трие. И без въпроси имате ли на тази/онази) Архивите да се именуват на кирилица така по-лесно ще се вижда дали нещо вече е качено, ще може да се добавя като има нещо ново и ще изградим каталог от терабайти матерял.20 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
11 Jun 2022
@amebas:matrix.org@amebas:matrix.org joined the room.04:37:56
@amebas:matrix.org@amebas:matrix.org left the room.04:40:54
@dragonfly4:matrix.org@dragonfly4:matrix.org joined the room.17:03:48
@dragonfly4:matrix.org@dragonfly4:matrix.org left the room.17:38:06
12 Jun 2022
@flonxxd:matrix.org@flonxxd:matrix.org joined the room.02:09:06
13 Jun 2022
@flonxxd:matrix.org@flonxxd:matrix.org left the room.08:26:30
14 Jun 2022
@better_sleeping:converser.eu@better_sleeping:converser.eu joined the room.05:50:44
@better_sleeping:converser.eu@better_sleeping:converser.eu left the room.05:50:48
@putinhuy:matrix.orgputinhuy joined the room.18:37:25
15 Jun 2022
@shamnim:matrix.orgshamnim joined the room.05:21:50
17 Jun 2022
@bisark445:matrix.org@bisark445:matrix.org joined the room.14:49:29
@bisark445:matrix.org@bisark445:matrix.org left the room.14:54:15
@jumbobananas:matrix.org@jumbobananas:matrix.org joined the room.16:53:27
@jumbobananas:matrix.org@jumbobananas:matrix.org left the room.16:54:26
18 Jun 2022
@bgsamg:matrix.org@bgsamg:matrix.org left the room.02:02:00
19 Jun 2022
@wadah:matrix.org@wadah:matrix.org joined the room.05:04:14
@wadah:matrix.org@wadah:matrix.org left the room.05:05:42
20 Jun 2022
@sinreaper1982:matrix.org@sinreaper1982:matrix.org joined the room.06:46:25
@sinreaper1982:matrix.org@sinreaper1982:matrix.org left the room.06:47:17
21 Jun 2022
@lbuddi:matrix.org@lbuddi:matrix.org joined the room.20:59:55
@lbuddi:matrix.org@lbuddi:matrix.org left the room.21:17:07
22 Jun 2022
@migelitto:matrix.orgmigelitto joined the room.09:01:09
@aegontargaryen69:matrix.org@aegontargaryen69:matrix.org left the room.12:02:15
23 Jun 2022
@penaldo1221:matrix.orgpenaldo1221 joined the room.22:12:20
25 Jun 2022
@cane_d:matrix.org@cane_d:matrix.org joined the room.01:47:28
@cane_d:matrix.org@cane_d:matrix.org left the room.01:48:05
@rwaltzwills:matrix.orgR- joined the room.14:10:24
@sloba-simeunovic:matrix.org@sloba-simeunovic:matrix.org joined the room.14:49:28
@sloba-simeunovic:matrix.org@sloba-simeunovic:matrix.org left the room.14:53:06
@jagirinawa:matrix.orgjagirinawa joined the room.20:08:52

There are no newer messages yet.


Back to Room List