!HEJIGBOZYcRmLbcbpB:matrix.org

Rødt frivilliggruppe

78 Members
Denne kanalen er for generelle beskjeder som skal nå ut til alle. Tenk deg om før du poster, så det ikke blir for mye spam23 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
10 Aug 2021
@_slack_roedtorg_U8HLKNW8L:matrix.orgdatka.the.duck Jeg fikk en tanke, noe jeg ønsker å dele med dere andre. Dagens system med Stortinget har at vi velger representanter som har fordypt seg og melt interresse for å gjøre avgjørelser for hele landet's befolkning. Altså, yrkespolitikere. Men er dette virkelig en god ide? Hva hvis vi har et seperat ting, kanskje en egen vinge av stortinget, et folketing? Jeg tenker et parlament av tilfeldige medlemmer av befolkningen, hvor 1/4 av representantene byttes ut hvert år, altså du sitter som representant i 4 år, men i en syklus hvor du har senior-repsenentanter til å vise deg hvordan ting gjøres i starten, til du selv blir en senior, hjelper de nye, og byttes ut. Hvem skal bli valgt? Jeg tenker lotteri, med samme strenghet som verneplikt/tjenesteplikt. Altså at du kan ha gyldige grunner til å ikke delta. Da blir det helt tilfeldig hvem som sitter der, og kan ha inflytelse på landet's politikk. Jeg tror at et slikt system kan bedre demokratiet her i landet, samt ha en lærerik effekt på de som gjennomgår ting-tjeneste. Så hva tenker dere? Er folketinget en god ide? Ligner det på noe som har blitt prøvt før? Er det noe "åpenbart" dumt jeg ikke har tenkt på? 15:50:43
16 Aug 2021
@_slack_roedtorg_U02BBP2CSV9:matrix.orgsoldeide joined the room.16:52:29
@_slack_roedtorg_U02BBP2CSV9:matrix.orgsoldeide Hei! Sogn og Fjordane har felles ringekveld i dag, og har blant annet et tilflytta medlem som får opp feil lokallag når han ringer. Er det noen som kan flytte vedkommende til rett lokallag? 16:52:30
19 Aug 2021
@andreas:server.matrix4ulm.de@andreas:server.matrix4ulm.de 19:10:20
@andreas:server.matrix4ulm.de@andreas:server.matrix4ulm.de removed their display name andreas.19:11:08
@andreas:server.matrix4ulm.de@andreas:server.matrix4ulm.de left the room.19:22:00
26 Aug 2021
@_slack_roedtorg_U02CLAZF1CH:matrix.orgingeborg joined the room.08:46:17
@_slack_roedtorg_U02CLAZF1CH:matrix.orgingeborg 👋 I’m here! What’d I miss? 08:46:17
29 Sep 2021
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org joined the room.10:32:44
30 Sep 2021
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org
In reply to @_slack_roedtorg_U8HLKNW8L:matrix.org
Jeg fikk en tanke, noe jeg ønsker å dele med dere andre. Dagens system med Stortinget har at vi velger representanter som har fordypt seg og melt interresse for å gjøre avgjørelser for hele landet's befolkning. Altså, yrkespolitikere. Men er dette virkelig en god ide? Hva hvis vi har et seperat ting, kanskje en egen vinge av stortinget, et folketing? Jeg tenker et parlament av tilfeldige medlemmer av befolkningen, hvor 1/4 av representantene byttes ut hvert år, altså du sitter som representant i 4 år, men i en syklus hvor du har senior-repsenentanter til å vise deg hvordan ting gjøres i starten, til du selv blir en senior, hjelper de nye, og byttes ut. Hvem skal bli valgt? Jeg tenker lotteri, med samme strenghet som verneplikt/tjenesteplikt. Altså at du kan ha gyldige grunner til å ikke delta. Da blir det helt tilfeldig hvem som sitter der, og kan ha inflytelse på landet's politikk. Jeg tror at et slikt system kan bedre demokratiet her i landet, samt ha en lærerik effekt på de som gjennomgår ting-tjeneste. Så hva tenker dere? Er folketinget en god ide? Ligner det på noe som har blitt prøvt før? Er det noe "åpenbart" dumt jeg ikke har tenkt på?
God tanke kanskje, men ikke alltid like lett. Da vi allerede har en hestesko-kommisjon x3. Så til svar, det spørs vel hva som er målet/ønsket
11:48:32
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org
In reply to @_slack_roedtorg_U8HLKNW8L:matrix.org
Jeg fikk en tanke, noe jeg ønsker å dele med dere andre. Dagens system med Stortinget har at vi velger representanter som har fordypt seg og melt interresse for å gjøre avgjørelser for hele landet's befolkning. Altså, yrkespolitikere. Men er dette virkelig en god ide? Hva hvis vi har et seperat ting, kanskje en egen vinge av stortinget, et folketing? Jeg tenker et parlament av tilfeldige medlemmer av befolkningen, hvor 1/4 av representantene byttes ut hvert år, altså du sitter som representant i 4 år, men i en syklus hvor du har senior-repsenentanter til å vise deg hvordan ting gjøres i starten, til du selv blir en senior, hjelper de nye, og byttes ut. Hvem skal bli valgt? Jeg tenker lotteri, med samme strenghet som verneplikt/tjenesteplikt. Altså at du kan ha gyldige grunner til å ikke delta. Da blir det helt tilfeldig hvem som sitter der, og kan ha inflytelse på landet's politikk. Jeg tror at et slikt system kan bedre demokratiet her i landet, samt ha en lærerik effekt på de som gjennomgår ting-tjeneste. Så hva tenker dere? Er folketinget en god ide? Ligner det på noe som har blitt prøvt før? Er det noe "åpenbart" dumt jeg ikke har tenkt på?
* God tanke kanskje, men ikke alltid like lett. Da vi allerede har en hestesko-kommisjon x3. Så til svar, det spørs vel hva som er målet/ønsket; sentralisering eller desentralisering.
11:48:55
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org * God tanke kanskje, men ikke alltid like lett. Da vi allerede har en hestesko-kommisjon x3. Så til svar, det spørs vel hva som er målet/ønsket; sentralisering eller de-sentralisering. 12:13:40
6 Oct 2021
@slackbot:matrix.orgSlack Integration 08:32:52
31 Oct 2021
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org changed their display name from z3vn to 0rc0.05:38:23
15 Nov 2021
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.orghttps://matrix-client.matrix.org/_matrix/media/r0/download/matrix.org/lBpQYRmAjsdBaSDjFdcDSjXQ20:46:02
@z3vn:matrix.org@z3vn:matrix.org left the room.20:46:14
16 Nov 2021
@_slack_roedtorg_U67H2FWU8:matrix.orgole joined the room.07:11:12
@_slack_roedtorg_U67H2FWU8:matrix.orgole removed an integration from this channel: incoming-webhook 07:11:13
17 Nov 2021
@tfredriksen:matrix.orgtfredriksen joined the room.02:34:47
7 Dec 2021
@matt:gossip.land@matt:gossip.land joined the room.23:48:53
12 Dec 2021
@matt:gossip.land@matt:gossip.land changed their profile picture.13:39:14
28 Jan 2022
@matt:gossip.land@matt:gossip.land changed their profile picture.17:53:36
5 Feb 2022
@matt:gossip.land@matt:gossip.land changed their profile picture.00:27:25
6 Feb 2022
@matt:gossip.land@matt:gossip.land left the room.15:02:50
1 Mar 2022
@_slack_roedtorg_ULZ98JGD7:matrix.orgarmandg joined the room.11:31:15
@_slack_roedtorg_ULZ98JGD7:matrix.orgarmandg varilasitat 11:31:15
18 Apr 2022
@wybpip:matrix.org@wybpip:matrix.org joined the room.09:02:00
@wybpip:matrix.org@wybpip:matrix.org left the room.09:02:01
1 May 2022
@wybpip:matrix.org@wybpip:matrix.org joined the room.19:00:17
@wybpip:matrix.org@wybpip:matrix.org left the room.19:00:18

There are no newer messages yet.


Back to Room List