!BROTFsbYMfeEELjYLZ:matrix.org

Opdrachten en deelproducten van Med id Praktijk

19 Members
Producten ter bespreking of feedback (ook met elkaar)1 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
1 Apr 2020
@suzanneboth:matrix.orgsuzanneboth joined the room.09:47:48
9 Apr 2020
@kooske:matrix.orgkooske joined the room.04:06:20
@anjavandervelde:matrix.organjavandervelde joined the room.17:21:37
10 Apr 2020
@studentmartijn:matrix.orgstudentmartijn joined the room.11:58:07
@erikjanvinke:matrix.orgerikjanvinke joined the room.12:24:00
22 Apr 2020
@tijs_rijnders:matrix.orgtijs_rijnders

Hoi mvanmartijn, deze week ben ik als projectleider aangesteld om een vernieuwd onderwijsconcept te implementeren.
De probleemstelling die ik hier heb gedefinieerd is als volgt:
Welke innovaties, op welke onderdelen van de organisatie, zijn nodig om doelgericht en excellent maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen?
Het lijkt mij een goed onderwerp voor het beroepsproduct. Wat denk jij?

Het ligt wel naadloos in het verlengde van de opdracht die ik voor de MC onderwijsmanagement heb gemaakt. Hier is ook zeker sprake van overlap. Is dit een probleem?

18:12:19
@tijs_rijnders:matrix.orgtijs_rijnders *

Hoi mvanmartijn, deze week ben ik als projectleider aangesteld om een vernieuwd onderwijsconcept te implementeren.
De probleemstelling die ik hier heb gedefinieerd is als volgt:
Welke innovaties, op welke onderdelen van de organisatie, zijn nodig om doelgericht en excellent maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen?
Het lijkt mij een goed onderwerp voor het beroepsproduct. Wat denk jij?

Het ligt wel naadloos in het verlengde van de opdracht die ik voor de MC onderwijsmanagement heb gemaakt. Hier is ook zeker sprake van overlap. Is dit een probleem?

18:14:09
23 Apr 2020
@mvanmartijn:matrix.orgmvanmartijn
In reply to @tijs_rijnders:matrix.org

Hoi mvanmartijn, deze week ben ik als projectleider aangesteld om een vernieuwd onderwijsconcept te implementeren.
De probleemstelling die ik hier heb gedefinieerd is als volgt:
Welke innovaties, op welke onderdelen van de organisatie, zijn nodig om doelgericht en excellent maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen?
Het lijkt mij een goed onderwerp voor het beroepsproduct. Wat denk jij?

Het ligt wel naadloos in het verlengde van de opdracht die ik voor de MC onderwijsmanagement heb gemaakt. Hier is ook zeker sprake van overlap. Is dit een probleem?

Dag Tijs, De overlap is niet meteen een probleem, zolang je maar niet twee keer hetzelfde doet. De probleemstelling heeft wat aannames in zich die ik zo niet kan beoordelen en die je nog wel expliciet zou moeten maken: waarom zijn innovaties de 'oplossing' voor doelgericht en excellent maatwerk te leveren? Is doelgericht werken hetzelfde als excellent maatwerk leveren of is de een een voorwaarde voor de ander? Ik vermoed ook dat je niet op willekeurige innovaties doelt (meer drones inzetten), maar onderwijskundige en dat je zelfs daar al ideeën over hebt, neem die mee in de probleemanalyse en dus in probleemstelling. Zaterdag kunnen we het verder over dit soort vragen hebben.
09:25:43
24 Apr 2020
@anjavandervelde:matrix.organjavanderveldeHoi allemaal, ik geef hierbij een korte beschrijving van een onderzoek dat ik voor mijn werk aan het uitvoeren ben. Misschien is er morgen gelegenheid om hierover te sparren/van gedachten te wisselen. Het betreft een zgn 'nulmeting' m.b.t. het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op de 12 scholen van mijn werkgever (in het PO). Ik voer dit uit door per school focusgroep interviews te houden met groepen leerkrachten en de bedoeling is in kaart te brengen welke sterke punten en welke ontwikkelpunten er (in het schooljaar 2019-2020) per school worden gevonden. Ook volgen er per school aanbevelingen om het onderwijs aan deze doelgroep te verbeteren, en aanbevelingen 'bovenschools' (voor het bestuur/de directie). Dit onderzoek is behoorlijk tijdsintensief en ook relevant voor mijn werkgever, dus ik dacht: wellicht kan ik dit (of een deel ervan) gebruiken voor het prototype. Het is denk ik wel veel te groot om voor het beroepsproduct te gebruiken dus misschien kan ik er een deel uit halen en uitwerken. Of vervolgonderzoek doen voor het beroepsproduct oid. Ben benieuwd naar jullie tips/gedachtes. Mvg, Anja11:46:02
@tijs_rijnders:matrix.orgtijs_rijnders
In reply to @mvanmartijn:matrix.org
Dag Tijs, De overlap is niet meteen een probleem, zolang je maar niet twee keer hetzelfde doet. De probleemstelling heeft wat aannames in zich die ik zo niet kan beoordelen en die je nog wel expliciet zou moeten maken: waarom zijn innovaties de 'oplossing' voor doelgericht en excellent maatwerk te leveren? Is doelgericht werken hetzelfde als excellent maatwerk leveren of is de een een voorwaarde voor de ander? Ik vermoed ook dat je niet op willekeurige innovaties doelt (meer drones inzetten), maar onderwijskundige en dat je zelfs daar al ideeën over hebt, neem die mee in de probleemanalyse en dus in probleemstelling. Zaterdag kunnen we het verder over dit soort vragen hebben.
Hoi mvanmartijn , er mist inderdaad context. Docenten geven bij ons les vanuit een lesmethode van de uitgever. Het grootste deel van de docenten doet dit klassikaal (ondanks de kleine groepen: max 17 lln). Er wordt geen gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Uit een ronde lesobservaties (500 lessen) blijkt dat er nauwelijk gedifferentieerd wordt, docenten geven ook aan dit lastig te vinden. We hebben daarom besloten om een nieuwe onderwijsconcept te implementeren: werken vanuit leerdoelen, gebruik makend van een digitale leeromgeving en wetenschappelijk bewezen didactische modellen. Vandaar mijn probleemstelling: Welke innovaties, op welke onderdelen van de organisatie, zijn nodig om doelgericht en excellent maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen?
Ik wil hierbij focussen op ICT innovatie, professionele ontwikkeling van docenten (kennis, houding en vaardigheden) en de begeleiding aansturing hiervan (sturing op resultaat).
Is dit een goed uitgangspunt voor het beroepsproduct?
12:16:36
@mvanmartijn:matrix.orgmvanmartijn
In reply to @tijs_rijnders:matrix.org
Hoi mvanmartijn , er mist inderdaad context. Docenten geven bij ons les vanuit een lesmethode van de uitgever. Het grootste deel van de docenten doet dit klassikaal (ondanks de kleine groepen: max 17 lln). Er wordt geen gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Uit een ronde lesobservaties (500 lessen) blijkt dat er nauwelijk gedifferentieerd wordt, docenten geven ook aan dit lastig te vinden. We hebben daarom besloten om een nieuwe onderwijsconcept te implementeren: werken vanuit leerdoelen, gebruik makend van een digitale leeromgeving en wetenschappelijk bewezen didactische modellen. Vandaar mijn probleemstelling: Welke innovaties, op welke onderdelen van de organisatie, zijn nodig om doelgericht en excellent maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen?
Ik wil hierbij focussen op ICT innovatie, professionele ontwikkeling van docenten (kennis, houding en vaardigheden) en de begeleiding aansturing hiervan (sturing op resultaat).
Is dit een goed uitgangspunt voor het beroepsproduct?
Jazeker is het een goed uitgangspunt. Het is nog wel veel. In de laatste zin staat ict-innovatie én prof ontwikkeling én aansturing. Is dat één innovatie, of twee. Daarboven zeg je dat jullie een "nieuwe onderwijsconcept te implementeren: werken vanuit leerdoelen, gebruik makend van een digitale leeromgeving en wetenschappelijk bewezen didactische modellen." Dat zijn weer andere dingen. Met andere woorden, je hebt nog keuzen te maken. Alleen prof ontwikkeling zou al groot genoeg kunnen zijn, of alleen didactische modellen met ICT zou een traject kunnen zijn.
12:58:15
@tijs_rijnders:matrix.orgtijs_rijnders mvanmartijn: Het is inderdaad veel, maar wel nauw met elkaar verbonden. Voor een succesvolle innovatie is een balans tussen alle onderdelen belangrijk. Wanneer je echt adviseert om te richten op één van de onderdelen zal mijn voorkeur liggen bij de professionele ontwikkeling van de docenten. 13:16:26
@tijs_rijnders:matrix.orgtijs_rijnders
In reply to @mvanmartijn:matrix.org
Jazeker is het een goed uitgangspunt. Het is nog wel veel. In de laatste zin staat ict-innovatie én prof ontwikkeling én aansturing. Is dat één innovatie, of twee. Daarboven zeg je dat jullie een "nieuwe onderwijsconcept te implementeren: werken vanuit leerdoelen, gebruik makend van een digitale leeromgeving en wetenschappelijk bewezen didactische modellen." Dat zijn weer andere dingen. Met andere woorden, je hebt nog keuzen te maken. Alleen prof ontwikkeling zou al groot genoeg kunnen zijn, of alleen didactische modellen met ICT zou een traject kunnen zijn.
* mvanmartijn: Het is inderdaad veel, maar wel nauw met elkaar verbonden. Voor een succesvolle innovatie is een balans tussen alle onderdelen belangrijk. Wanneer je echt adviseert om te richten op één van de onderdelen zal mijn voorkeur liggen bij de professionele ontwikkeling van de docenten.
13:28:57
25 Apr 2020
@loffinsky:matrix.orgloffinsky joined the room.07:15:30
@selenelentjes:matrix.orgselenelentjes joined the room.08:00:12
@henkvandijk:matrix.orghenkvandijk joined the room.10:09:25
@dennis-zantman:matrix.orgdennis-zantman joined the room.10:48:44
26 May 2020
@mvanmartijn:matrix.orgmvanmartijn changed the room name to "Opdrachten en deelproducten van Med id Praktijk" from "Opdrachten en deelproducten".10:04:50
8 Jun 2020
@sandravanmeggelen:matrix.orgsandravanmeggelen joined the room.06:58:40
3 Jul 2020
@mvanmartijn:matrix.orgmvanmartijnVoor de volgende bijeenkomst lees ik graag wat jullie prangende vragen zijn omtrent de beroepsproducten, onderzoek, ontwerp en innovatie, zodat ik daarop in de bijeenkomst kan inspelen. Graag hieronder in een draadje reageren.08:28:37
@mvanmartijn:matrix.orgmvanmartijnRedacted or Malformed Event08:28:45
5 Jul 2020
@claudiageel:matrix.orgclaudiageel joined the room.11:59:38
@claudiageel:matrix.orgclaudiageelRedacted or Malformed Event12:34:10
@claudiageel:matrix.orgclaudiageel
In reply to @mvanmartijn:matrix.org
Voor de volgende bijeenkomst lees ik graag wat jullie prangende vragen zijn omtrent de beroepsproducten, onderzoek, ontwerp en innovatie, zodat ik daarop in de bijeenkomst kan inspelen. Graag hieronder in een draadje reageren.
Hi Martijn, ik zou voor de volgende bijeenkomst graag willen weten of ik op de goede weg ben en eventueel bespreken hoe ik nu verder kan. Ik ben nu bezig met het beroepsproduct. De aanleiding hiervoor is dat de organisatie sinds dit schooljaar met een nieuwe methode voor de WO vakken werkt. Deze methode voldoet echter niet aan de verwachtingen. Ik ben met de ontwerper van de methode in gesprek gegaan en we hebben een aantal dagen vastgelegd waarop zij het team komt begeleiden om de methode op de juiste manier te implementeren. Daarnaast geven veel teamleden aan meer structuur te willen in de lesmaterialen bij de methode. De leerkrachten geven aan veel tijd kwijt te zijn aan het vinden van de juiste informatie, werkbladen en overige materialen bij de lessen. Hier wil ik dus graag een systeem voor ontwerpen. Is dit wat?
12:37:20
@anjavandervelde:matrix.organjavanderveldeHoi Martijn, ik heb dit schooljaar op 12 scholen een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Ik wil (een deel hiervan) gebruiken voor het beroepsproduct. Het prototype/beroepsproduct mag maar 5-10 pagina's zijn, is het een idee dat ik de verzamelde data van 1 specifieke school neem en voor die school het onderzoek en de aanbevelingen verder uitwerk in een prototype? Ik heb nog wel wat vragen over wat het prototype precies kan/mag zijn en of/wat er getest kan/moet worden. Kunnen we dat de komende les bespreken? Ik kan dan het onderzoek en de resultaten nog wat verder toelichten.19:03:15
@anjavandervelde:matrix.organjavandervelde * Hoi Martijn, ik heb dit schooljaar op 12 scholen een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Ik wil (een deel hiervan) gebruiken voor het beroepsproduct. Het prototype/beroepsproduct mag maar 5-10 pagina's zijn, is het een idee dat ik de verzamelde data van 1 specifieke school neem en voor die school het onderzoek en de aanbevelingen verder uitwerk in een prototype? probleemanalyse/behoeftenanalyse; op welke visie het ontwerp gebaseerd is; fasering van ontwerpproces; wijze van testen van (een deel van) het prototype; onderbouwing (uit theorie en eerder onderzoek) van effectiviteit van het prototype; resultaten van de werking van (een deel van) het prototype op basis van empirisch verzameld bewijs en voorzien van aanbevelingen. reflectie op de gevolgde ontwerpstrategie. reflectie hoe het ontwerp past binnen uw eigen visie op leren en ontwikkelen.19:04:50
@anjavandervelde:matrix.organjavandervelde * Hoi Martijn, ik heb dit schooljaar op 12 scholen een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Ik wil (een deel hiervan) gebruiken voor het beroepsproduct. Het prototype/beroepsproduct mag maar 5-10 pagina's zijn, is het een idee dat ik de verzamelde data van 1 specifieke school neem en voor die school het onderzoek en de aanbevelingen verder uitwerk in een prototype? Ik heb nog wel wat vragen over wat het prototype precies kan/mag zijn en of/wat er getest kan/moet worden. Kunnen we dat de komende les bespreken? Ik kan dan het onderzoek en de resultaten nog wat verder toelichten.19:05:47
6 Jul 2020
@sandravanmeggelen:matrix.orgsandravanmeggelenRedacted or Malformed Event07:13:10
@sandravanmeggelen:matrix.orgsandravanmeggelen
In reply to @anjavandervelde:matrix.org
Hoi Martijn, ik heb dit schooljaar op 12 scholen een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Ik wil (een deel hiervan) gebruiken voor het beroepsproduct. Het prototype/beroepsproduct mag maar 5-10 pagina's zijn, is het een idee dat ik de verzamelde data van 1 specifieke school neem en voor die school het onderzoek en de aanbevelingen verder uitwerk in een prototype? Ik heb nog wel wat vragen over wat het prototype precies kan/mag zijn en of/wat er getest kan/moet worden. Kunnen we dat de komende les bespreken? Ik kan dan het onderzoek en de resultaten nog wat verder toelichten.
* B
07:14:30
@sandravanmeggelen:matrix.orgsandravanmeggelenBeste Martijn, ik ben begonnen met mijn beroepsproduct. Ik zou graag willen sparren over mijn plan van aanpak. Zit ik op de goede weg? Verder zou ik het fijn vinden om verschillende voorbeelden te zien van beroepsproducten die voldoen aan de eisen van NCOI. Hoe beschrijf je in 5 tot 10 pagina's het ontwerpproces en de theorie? In mijn beroepsproduct beschrijf in de volgende praktijkvraag: Hoe komt het dat de geformuleerde visie op het jonge kind door de leerkrachten geen vervolg in de praktijk krijgt, ondanks veel scholing? Wat moet er gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind blijvend te verbeteren? En het doel van het onderzoek: Het is duidelijk waarom de geformuleerde visie op het jonge kind (nog) geen vervolg krijgt in de praktijk. Een plan van aanpak met de leerkrachten maken en uitvoeren om stappen te zetten in de richting van de formuleerde visie. Met deze vraag en dit doel ben ik het ontwerpproces begonnen. 07:21:01

Show newer messages


Back to Room List