!zvHmqCpdAPhhWzGfJu:matrix.org

#openstreetmap-no:matrix.org

35 Members
OpenStreetMap Norge - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norway - Parker siste uke https://overpass-turbo.eu/s/DHc2 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
21 Sep 2020
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Har de fysisk seminar i disse pandemitider?15:59:29
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturi guess16:11:06
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturtar det for gitt at du også kommer16:11:14
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturdu har vel noe å si om elveg i oslo16:11:21
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Ha ha. Ikke noe annet enn at elvegvegene er bedre enn de gamle yahoo- og bingvegene.16:18:37
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturflott, da blir det fornøyde16:21:02
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturde*16:21:14
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Du får lure Gazer75 over fjellet isteden.16:22:48
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturja det er sikkert lett16:23:14
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturtrollfar forlater ikke hulen sin16:23:41
@_oftc_Gazer75:matrix.orgGazer75held meg langt unna corona land :P16:25:30
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Voss er ikke langt unna Bergen og Askøy16:26:13
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturhttps://sundvolden.no/covid1916:26:45
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Så han sjefen på TV gikk rundt med en av de UVC-lampene16:28:53
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_entur "Vi har installert ozonvann" 16:28:56
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturse Gazer75 16:30:29
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturSundvolden har ca.25 000 m2 å fordele våre gjester på16:30:29
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturde kan gjenskape bygda di16:30:35
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_entursom å bu på ei sæter16:30:47
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturGazer75 ja, hvis du går 40 min i den retninga så finner du rommet hans16:31:18
@_oftc_traktor_:matrix.orgtraktor_Er veldig god plass i den nye konferansehallen16:31:49
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturmer enn nok til 50 pers tenker jeg da16:32:13
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturså alle sitter med god avstand før de går ut i korrodoren for å mingle ;D16:32:35
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturhttps://openstreetmap.community/16:41:16
@_neb_rssbot_=40fredriklindseth=3amatrix.org:matrix.orgRSS Bot [@fredriklindseth:matrix.org] Norge i bilder - GeoRSS:
Blåmannsisen 2011
19:39:45
@_oftc_osmbot-test:matrix.orgosmbot-testZo0r just started editing near Innlandet, Norge with changeset https://osm.org/changeset/9124921120:45:41
@_neb_rssbot_=40fredriklindseth=3amatrix.org:matrix.orgRSS Bot [@fredriklindseth:matrix.org] Latest OpenStreetMap Contributors (last 7 Days) - Feed for Norway:
New Contributor: Zo0r
21:03:51
22 Sep 2020
@_neb_rssbot_=40fredriklindseth=3amatrix.org:matrix.orgRSS Bot [@fredriklindseth:matrix.org] Latest OpenStreetMap Contributors (last 7 Days) - Feed for Norway:
New Contributor: HCFrancke
07:29:34
@_oftc_johan_entur:matrix.orgjohan_enturaltså.... rælingen historielag i all ære, men en en peak nede i en bekk er vel litt voldsomt https://www.openstreetmap.org/node/2840720849/history10:30:37
@_oftc_kingu:matrix.orgkinguDet kan jo hende de kaller det for berj? Dog skal vel det i local name?10:59:47

There are no newer messages yet.


Back to Room List