!wqasIfeFxMZIePOwZb:matrix.org

IronShield

414 Members
3 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
3 Oct 2022
@caohahoangtong:matrix.orgCậu Vàng Răm MậnChàooo14:36:07
@caohahoangtong:matrix.orgCậu Vàng Răm Mận Triệu hồi D/W: QuangTuan: 14:36:42
@lephuquy12345:matrix.orgD/WCái jz tr14:37:01
@khangnone:matrix.orgKhangnone
In reply to @ielys:matrix.org
Khangnone: chỉ em cách unlock 18 tele đc ko ah :vv
chỉ sợ bn ko hỉu
15:06:34
@phat1997:matrix.orgPhát NguyễnK15:08:24
@phat1997:matrix.orgPhát NguyễnKkkk15:08:25
@khangnone:matrix.orgKhangnone
In reply to @ielys:matrix.org
Khangnone: chỉ em cách unlock 18 tele đc ko ah :vv
em đăng nhập tk tele trên gg hoặc web ko pk app tele là đc
15:10:02
@khangnone:matrix.orgKhangnonekhi đăng nhập vào nó sẽ đòi mã otp15:10:27
@khangnone:matrix.orgKhangnonethì cái mã otp đó 1 là nằm ở sms tin nhắn 15:10:47
@khangnone:matrix.orgKhangnone2 là nằm ở trong tele15:10:56
@khangnone:matrix.orgKhangnonedô tele tìm telegram coi nó báo mã otp là j ra tele ngoài gg dán dô15:11:33
@khangnone:matrix.orgKhangnonecòn ko kêu thì thoi15:11:40
@khangnone:matrix.orgKhangnonesau khi đăng nhập ae vào setting 15:12:39
@khangnone:matrix.orgKhangnonetìm sercuty and cái j đó quên òi15:13:07
@khangnone:matrix.orgKhangnonecó hình cái ổ khoá á15:13:38
@khangnone:matrix.orgKhangnonedòng 2 từ dưới đếm lên có cái ô15:14:21
@khangnone:matrix.orgKhangnonetíc dô15:14:29
@khangnone:matrix.orgKhangnonemở nội dung nhạy cảm15:14:46
@khangnone:matrix.orgKhangnonevậy là xong ra quét rác vuốt bỏ app tele vào lại15:15:29
@khangnone:matrix.orgKhangnoneip thì hình như tải nicegram về15:18:03
@khangnone:matrix.orgKhangnonebật nicegram trên web tíc 2 dòng 18+15:18:28
@khangnone:matrix.orgKhangnonecoi ytb15:18:46
@khangnone:matrix.orgKhangnonechứ ngu lâm15:18:54
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_212920_038.mp419:47:18
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_210115_506.mp419:47:40
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_201311_196.mp419:50:21
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_135839_888.mp419:50:46
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_145254_439.mp419:53:53
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload VID_20221003_201401_545.mp419:54:30
@gandalfo:matrix.orggandalfoDownload video-959e0b0032817abf0c3ce71367f68ff2-V.mp419:54:38

There are no newer messages yet.


Back to Room List