!fsyGGHZdxUhhTZnGiN:junta.pl

Polski pokój powitalny

153 Members
28 Servers

Load older messages


Timestamp Message
14 Mar 2020
16:01:29@kompowiec2:junta.pl@kompowiec2:junta.pl left the room.
16 Mar 2020
03:35:16@icton:midov.plezezaguna changed their display name from icton bio organic to icton.
03:35:20@icton:midov.plezezaguna changed their profile picture.
17 Mar 2020
05:35:43@dms:chat.kot.lifedms left the room.
20 Mar 2020
08:34:06@garbageaccount7123:junta.plMidov [junta] changed their display name from ął²@:;死 to Midov [junta].
21 Mar 2020
09:45:00@icton:midov.plezezaguna changed their display name from icton to ezezaguna.
24 Mar 2020
11:56:18@xkolib:junta.plxkolib set a profile picture.
25 Mar 2020
14:32:01@ezezaguna:midov.plezezaguna joined the room.
27 Mar 2020
13:49:42@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from ezezaguna to ezezaguna '=-.
13:50:07@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from ezezaguna '=- to -=' ezezaguna '=-.
13:51:01@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from -=' ezezaguna '=- to ,-=' ezezaguna '=-,.
13:55:44@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from ,-=' ezezaguna '=-, to ,-= '=-,.
13:56:07@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from ,-= '=-, to ,-="=-,.
14:37:48@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from ,-="=-, to _-="=-_.
28 Mar 2020
20:04:28@dms:chat.kot.lifedms joined the room.
29 Mar 2020
07:00:16@dms:chat.kot.lifedms changed their profile picture.
15:32:45@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from _-="=-_ to _-="=-_ ezzgn.
21:18:46@koneko:matrix.orgkoneko joined the room.
21:29:43@koneko:matrix.orgkoneko changed their profile picture.
30 Mar 2020
09:52:20@ciamciaramciam:matrix.org@ciamciaramciam:matrix.org left the room.
31 Mar 2020
06:59:14@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their profile picture.
2 Apr 2020
06:36:30@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their profile picture.
09:04:19@xvd2c:matrix.orgxvd2c joined the room.
10:55:14@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their profile picture.
17:07:46@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from _-="=-_ ezzgn to _-="=-_ ezeze.
17:08:01@ezezaguna:midov.plezezaguna changed their display name from _-="=-_ ezeze to _-="=-_ ezezea.
18:26:07@ezezaguna:midov.plezezagunawszem wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni
18:29:29@tx:junta.plTX -="=- ezezea: cześć :)
18:29:45@ezezaguna:midov.plezezagunacześć
18:30:50@ezezaguna:midov.plezezagunac:

Show newer messages


Back to Room List