!djJdOSLdOcJTWOowaV:matrix.org

LinChat

193 Members
بحث پیرامون گنو/لینوکس2 Servers

Load older messages


SenderMessageTime
8 Mar 2021
@telegram_1295060609:t2bot.io,یکم داستانه سر مخازن21:21:34
@telegram_1295060609:t2bot.io,البته بازم بستگی به کاری که می کنی داره21:22:02
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaM
In reply to ,
یکم داستانه سر مخازن
چرا چرتو پرت میگی
21:23:04
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMAbrt کیلش کردم صدا سیپیو هم افتاد21:23:21
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaM
In reply to Dr.D3ViLaM
Abrt
0DAY
بنظرت چیز بدرد بخوری بود؟
21:23:37
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
Abrt
میرور های کجارو ست کردی ؟
21:26:13
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
Abrt
کاش به جا فدورا اوپن سوزا میزدی میفهمیدی چقد حقه
21:26:47
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaM
In reply to 𝕒𝕝𝕚
میرور های کجارو ست کردی ؟
Rabri be mirror nadare ke
Mirror hamooni ke boodo gozashtam
21:29:29
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚Download unnamed file21:30:16
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂمن دیدم توی لیست ویندوز منیجرا تقریبا اخرا بود21:47:48
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂ* من دیدم توی لیست ویندوز منیجرا تقریبا اخرا بود21:47:51
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂi3 بهتره فک کنم21:48:58
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Ⓜ️sⓂ
i3 بهتره فک کنم
🤦‍♂
21:55:43
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
sent a sticker
😐
21:55:46
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMسیستم رید بای21:55:51
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
سیستم رید بای
😂😂
21:55:58
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMعجب کرنل ... ای21:56:10
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMچرا لینوکس هردفع کرنلش چیزی تر میشه21:56:21
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
عجب کرنل ... ای
😂😂😂😂
21:56:22
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaM
In reply to Dr.D3ViLaM
چرا لینوکس هردفع کرنلش چیزی تر میشه
الان یکی میاد میگه لینوکس خودش کرنله اعصابمو بهم میریزه
21:56:37
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂimage.jpeg
Download image.jpeg
21:56:41
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂ😐😐توی اوبونتو21:56:41
@telegram_361646901:t2bot.ioⓂ️sⓂ* 😐😐توی اوبونتو21:56:46
@telegram_1243975346:t2bot.io𝕒𝕝𝕚
In reply to Dr.D3ViLaM
چرا لینوکس هردفع کرنلش چیزی تر میشه
داش کرنل خام مشکلی نداره اینا که کامپایل کردن چیز میکنن توش
21:56:47
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaM
In reply to 𝕒𝕝𝕚
داش کرنل خام مشکلی نداره اینا که کامپایل کردن چیز میکنن توش
دوباره باید فدورا رو نصب کنم
21:57:05
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMنمیدونم چرا همش ریپورت از ماژول 8821ce میگرفتم21:57:19
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMماژول وای فایمه21:57:25
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMاصلا داغون21:57:36
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMدوباره باید نصبش کنم هی21:57:40
@telegram_1497960944:t2bot.ioDr.D3ViLaMاصلا شیر توش میرم همون ویندوز نخواستیم21:58:27

There are no newer messages yet.


Back to Room List