!cxAQAouxFLOyxuOxfw:matrix.org

blockchangers

74 Members
Blockchangers united1 Servers

Load older messages


Timestamp Message
16 Oct 2017
09:56:14@_slack_blockchangers_U18CQ2ET1:matrix.orgvongohrenfhaga er du på iofa?
09:57:51@_slack_blockchangers_U1MMSBREY:matrix.orgfhagaVar der på fredag. Hadde tenkt til å dra i dag og, men ble pulten i stede
10:13:51@_slack_blockchangers_U18CQ2ET1:matrix.orgvongohreni see, du bor i london da?
11:07:31@_slack_blockchangers_U1MMSBREY:matrix.orgfhagaJepp, jobber med blockchain for Schibsted
11:22:30@_slack_blockchangers_U18CQ2ET1:matrix.orgvongohrenkult!
15 Dec 2017
00:21:54@lassegs:matrix.orglassegsHello
7 Feb 2018
06:28:23@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
06:28:24@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
06:28:25@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
06:28:36@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
6 Nov 2018
02:39:20@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
04:28:46@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
13 Nov 2018
22:36:52@freenode_lassegs:matrix.org@freenode_lassegs:matrix.org joined the room.
26 Nov 2018
00:54:45@freenode_lassegs:matrix.org@freenode_lassegs:matrix.org left the room.
12 Dec 2018
22:31:26@freenode_SlackIntegration:matrix.org@freenode_SlackIntegration:matrix.org joined the room.
22:47:42@freenode_jqrgen[m]:matrix.org@freenode_jqrgen[m]:matrix.org joined the room.
22:47:42@freenode_nikolaiheum[m]:matrix.org@freenode_nikolaiheum[m]:matrix.org joined the room.
5 Jan 2019
11:50:07@freenode_jqrgen[m]:matrix.org@freenode_jqrgen[m]:matrix.org left the room.
11:50:07@freenode_nikolaiheum[m]:matrix.org@freenode_nikolaiheum[m]:matrix.org left the room.
16 Apr 2019
16:06:17@freenode_SlackIntegration:matrix.org@freenode_SlackIntegration:matrix.org left the room.
12 May 2019
01:44:34@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
22 Aug 2019
01:21:12@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
01:37:57@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.
02:17:33@freenode_peter[m]:matrix.org@freenode_peter[m]:matrix.org joined the room.
02:19:40@freenode_william[m]:matrix.org@freenode_william[m]:matrix.org joined the room.
05:43:55@freenode_william[m]:matrix.org@freenode_william[m]:matrix.org left the room.
24 Aug 2019
21:07:49@ezsuitiotic6:matrix.org@ezsuitiotic6:matrix.org joined the room.
21:07:58@ezsuitiotic6:matrix.org@ezsuitiotic6:matrix.org left the room.
2 Sep 2019
11:44:46@freenode_peter[m]:matrix.org@freenode_peter[m]:matrix.org left the room.
7 Oct 2019
16:29:29@appservice-irc:matrix.org@appservice-irc:matrix.orgchanged room power levels.

There are no newer messages yet.


Back to Room List