!ZBMDMpyfjresUZvNTq:matrix.org

MatrixCat

36 Members
Parlem de Matrix en català6 Servers

Load older messages


Timestamp Message
26 Nov 2018
10:46:41@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranchanged room power levels.
11:00:04@arbocenc:matrix.orgcalbasiJa ho he vist... però no entenc perquè no les mostra el cercador de sales
11:00:13@arbocenc:matrix.orgcalbasiallà on pots buscar sales de matrix, etc.
11:00:23@arbocenc:matrix.orgcalbasiet permet filtrar per sales de freenode
11:00:29@arbocenc:matrix.orgcalbasiperò no em donava resultats
11:02:43@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranles sales no tenen perquè estar creades si no hi ha usuaris de matrix connectats
11:03:13@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranes a dir les sales de matrix es mapejen a als canals de IRC sota demanda
11:03:51@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltrani si el canal de IRC no existeix es crea
11:04:13@arbocenc:matrix.orgcalbasiJo ara acabo de connectar a #lineageos
11:04:26@arbocenc:matrix.orgcalbasiVols dir que no hi havia cap usuari de matrix allà?
11:04:37@arbocenc:matrix.orgcalbasi #freenode_#lineageos:matrix.org
11:07:12@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltransi no veus l'historic de la sala, es que no existia
11:09:33@arbocenc:matrix.orgcalbasiDoncs no...
11:09:44@arbocenc:matrix.orgcalbasiEscolta, ara, si tu fas una cerca, et surt la sala als llistats?
11:11:50@arbocenc:matrix.orgcalbasiDe fet, el buscador de sales més aviat queda penjat...
11:12:16@arbocenc:matrix.orgcalbasiBé, la qüestió és que miraculosament he pogut entrar-hi :-)
11:15:28@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranno se com està el tema del directori de sales
11:15:38@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltrani menys respecte els canals de IRC
11:15:56@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltransuposo que si un canal de IRC no de la marca de llistar-se a l'IRC
11:16:02@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranno s'hauria de llistar a matrix
11:16:21@sim6:matrix.orgSimó Albert i Beltranperò desconnec el tema del directori
6 Dec 2018
12:15:35@arbocenc:matrix.orgcalbasiBon dia
12:16:08@arbocenc:matrix.orgcalbasiSabeu com es pot obrir un canal d'slack a Riot? Em penso que hi ha un bridge però no tinc ni idea de com va el tema...
12:36:45@adria:matrix.orgAdriàhas de fer-ho amb hooks, em penso que es diu. Però has d'associar un canal per sala
12:37:59@adria:matrix.orgAdriài si no recordo malament, has de fer-ne dos, un per a cada sentit (slack <-> matrix)
12:38:14@arbocenc:matrix.orgcalbasiAra ho veig, que a les sales que administres, pots afegir aquesta "integració"
12:38:46@arbocenc:matrix.orgcalbasiVols dir que també has d'administrar la sala d'slack que vols associar?
12:39:17@arbocenc:matrix.orgcalbasiQue complicat, tu... a veure si la gent d'Slack es passa a Matrix i ja està :-D
12:40:10@adria:matrix.orgAdriàD'això no n'estic segur… però em penso que un administrador ha d'aprovar la integració a la banda d'Slack. I sí, segur que en els propòsits pel 2019, la gent d'Slack es passarà a Matrix 🤔
12:41:25@arbocenc:matrix.orgcalbasiJo ahir vaig estar parlant amb gent de Mattermost, que és el que fa servir la comunitat de CiviCRM. I a drupal s'usa slack i rocket.chat Joder, el puto pal de no estar federats...

There are no newer messages yet.


Back to Room List